Velkommen til Marits skoleblogg! Jeg er kontaktlærer i osloskolen og studerer skoleledelse på BI. I den forbindelse skal mine medstudenter og jeg blogge om pensum, forelesninger og så videre. Dere vil få høre mer om mine refleksjoner rundt skoleledelse i tiden fremover.

tirsdag 21. februar 2012

Hva kan man skrive i en skoleblogg?

Jeg startet i januar på et masterprogram på BI, Lederskap og omstilling i skolen. Etter en del diskusjon frem og tilbake har alle studentene fått oppfordring om å lage sin egen blogg. Mange er nok kritiske til dette, men de fleste ønsker vel å være fremtidsrettet, samt å oppfattes som villige til endring. Når selv våre egne forelesere på BI er med på å blogge(Er det lov å nevne navn her?)og gir uttrykk for at skolen må tenke nytt i forhold til teknologi for å overleve, tenker jeg at det er bare å sette i gang. Det jeg lurer litt på er hvor vidt man kan skrive om ting som har blitt sagt, gjort eller skrevet om på forelesningene. Kan man for eksempel nevne navn på forelesere og stille spørsmål til meninger og teorier de har kommet med? At for eksempel den norske skolen i går ble fremstilt som en av verdens beste, til tross for at vi i media stadig sammenlignes med Finland og hvor dårlig Norge har gjort det på Pisa- testene. Eller at vi i dag fikk høre at skoleledere umulig kan oppfylle alle krav de står ovenfor og at man må velge kanskje 3 satsingsområder. Videre ble det sagt at man ikke kan oppfylle de resterende kravene. Er det stuerent å skrive om dette og nevne navn i slike sammenhenger? Ønsker nødig å hisse opp verken mine forelesere eller Utdanningsetaten som finansierer utdanningen. Jeg skal selvfølgelig være høflig og bruke skjønn, men lurer på hvordan dette fungerer og hva som er greit å skrive om. Alle kan tross alt lese det.